Poniżej znajdziesz FAQ – czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania.

Czym jest strona rozliczeniowa?

Strona rozliczeniowa to nic innego jak objętość tekstu na jednej „stronie” liczona na podstawie wszystkich widocznych znaków drukarskich (liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, etc.) oraz uzasadnionych budową zdania odstępów miedzy nimi. U nas wynosi ona 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego. Jeżeli potrzebne jest Tobie tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, wówczas zgodnie z wytycznymi ustawodawcy strona rozliczeniowa składa się ze 1125 znaków ze spacjami. Podstawą rozliczenia jest dla nas gotowe tłumaczenie tekstu docelowego, którego całkowita ilość zastosowanych znaków ze spacjami dzielona jest przez 1800 lub 1125, a otrzymana ilość stron zaokrąglana jest to połowy w górę. Ponieważ nasi klienci z reguły otrzymują gotowe tłumaczenie w pliku Word, możesz z łatwością sprawdzić dokładną ilość zastosowanych przez nas znaków w przekładzie. W tym celu w programie Microsoft Word musisz wejść w zakładkę „narzędzia” a następnie w „statystyką wyrazów”  i po prostu podaną tam liczbę podzielić przez 1800 lub 1125, w zależności od rodzaju tłumaczenia.

Ile czasu wymaga przetłumaczenie zleconego tekstu?

Zależy to od kilku podstawowych czynników, takich jak objętość tekstu, stopień trudności (tłumaczenia specjalistyczne, popularno – naukowe)  oraz tryb w jakim miałby on zostać wykonany (zwykły, przyśpieszony, ekspresowy). Maja one również wpływ na ostateczną cenę gotowego tłumaczenia.

Jak dostarczyć dokumenty do tłumaczenia?

Tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie od Ciebie. Najpopularniejszą formą dostarczenia nam tekstu do tłumaczenia jest przesłanie go w dowolnym formacie na nasz adres e-mail , ale możesz przesłać go nam również faksem, drogą pocztową, kurierem albo, jak ma to często miejsce w przypadku dokumentów wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, przekazać osobiście w naszym biurze.

W jaki sposób ustalamy objętość tekstu?

Do tego celu stosujemy standardowo narzędzie „Statystyka wyrazów” w programie Microsoft Word. Podaną tam całkowitą ilość zastosowanych w gotowym tłumaczeniu znaków ze spacjami dzielimy przez 1800 lub w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego przez 1125 i otrzymujemy w ten sposób ilość stron, którą następnie zaokrąglamy do połowy w górę.

Z jakimi tłumaczami współpracujemy?

Z zasady dbamy o to, aby każdy współpracujący z nami tłumacz posiadał co najmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie i aby wykonywanie tłumaczeń należało do jego głównych zajęć. Ponad to staramy się, aby tłumaczenia specjalistyczne, takie jak tłumaczenia techniczne, prawnicze lub medyczne były wykonywane przez tłumaczy, posiadających wiedzę w danej dziedzinie. Dodatkowo każdy taki przekład jest weryfikowany przez współpracujących z nami konsultantów merytorycznych i native speakerów. Chcesz wiedzieć więcej, wejdź do naszej „Strefy tłumacza”.

Czy biuro tłumaczeń Lingbart gwarantuje zachowanie poufności danych?

Oczywiście, że tak, jest to jeden z naszych priorytetów. Świadomi dużej wartości nierzadko kluczowych informacji handlowych, zawartych w dokumentach, które przekazujesz nam do przetłumaczenia, dokładamy wszelkich starań, aby zachować ich poufny charakter. W związku z tym dostęp do wszystkich przekazanych nam materiałów ograniczamy bez wyjątków tylko do osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie Twojego zlecenia oraz do kierownictwa biura, a każda osoba włączona do projektu obowiązkowo podpisuje klauzulę poufności, którą obligujemy się w każdej chwili Tobie udostępnić.

W jaki sposób szacowane są koszty tłumaczeń?

Ostateczna cena za stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego zależy od takich czynników jak stopień specjalizacji tekstu, jego całkowita objętość oraz termin, w którym ma być wykonany gotowy przekład. Tłumaczenia techniczne czy np., tłumaczenia prawnicze lub medyczne wymagają z reguły większych nakładów pracy niż tłumaczenia ogólne, dlatego ich koszt może być nieco wyższy. Na cenę ma również wpływ język, na który ma być przełożony tekst. Koszty tłumaczenia na język angielski lub niemiecki są niższe, niż w przypadku języków mniej popularnych takich jak arabski, koreański czy łotewski.  Jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, to  cena za taką usługę również może się różnić w zależności od terminu, w jakim tłumacz miałby być do Twojej dyspozycji, tematyki spotkania oraz rodzaju tłumaczenia (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne). Szczegółowych informacji odnośnie ostatecznych kosztów za daną usługę tłumaczeniową udzielimy Tobie po indywidualnej analizie materiałów, których przetłumaczenia sobie życzysz oraz warunków, na jakich miałoby zostać zrealizowane konkretne zlecenie.

Czy tłumaczenia będą wykonywane zawsze przez tych samych tłumaczy?

Tak, naszym celem jest bowiem, aby słownictwo oraz styl tłumaczonych na Twoje potrzeby tekstów był zawsze jednolity.

Czy biuro tłumaczeń Lingbart udziela rabatów?

Jeżeli zdecydujesz się na stałą współpracę z naszym biurem to na pewno możesz liczyć na atrakcyjne rabaty. Ich wysokość zależna jest od ilości stron rozliczeniowych, jakie zlecisz nam w ciągu miesiąca. Ważna jest dla nas bowiem obok konkurencyjności również niezmiennie wysoka jakość naszych usług, dlatego zwracamy uwagę na to, aby ostateczna cena nie wpływała negatywnie na poziom przekładu. Innym udogodnieniem, jakie oferujemy naszym stałym klientom jest możliwość uzgodnienia indywidualnych terminów płatności oraz wystawienia faktur zbiorczych.

jaki sposób biuro tłumaczeń Lingbart rozlicza się z klientami?

Niezależnie od tego, czy jesteś klientem instytucjonalnym, czy korzystasz z naszych usług jako osoba prywatna wraz z gotowym tłumaczeniem prześlemy Tobie rozliczenie pocztą elektroniczną i na jego podstawie zostanie wystawiony rachunek.

Czym jest tłumaczenie symultaniczne a czym tłumaczenie konsekutywne?

Te dwa sposoby ustnego przekładu dość znacznie się od siebie różnią, dlatego ważne jest abyś się z nimi zapoznał, co umożliwi Tobie właściwy dobór usługi. Podczas gdy w przypadku tłumaczenia konsekutywnego przekład słów osoby mówiącej następuje dopiero po wygłoszeniu przez nią fragmentu wypowiedzi i procedura ta ma miejsce naprzemiennie to tłumaczenie symultaniczne przebiega równocześnie z wypowiedzią prelegenta i odbywa się w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie. Ze względy na dużo bardziej intensywny charakter tego typu tłumaczenia, tłumacze symultaniczni pracują w parach i zmieniają się co ok. 20 minut. Bardziej szczegółowe informacje na temat obu typów tłumaczeń jak również ich wariantów znajdziesz w zakładce „Tłumaczenia ustne”.

Czy formatowanie tekstu po wykonaniu tłumaczenia będzie takie samo jak w tekście oryginalnym ?

Absolutna większość tłumaczeń jest u nas wykonywana w programie Microsoft Word, dlatego jeśli prześlesz nam swój plik właśnie w tym formacie to możesz być pewien, że jego przetłumaczona wersja będzie praktycznie identyczna z tekstem oryginału. Natomiast nawet gdy dostarczysz nam swoje materiały w innym formacie niż pliki MS Word, lub przekażesz nam np. oryginalne dokumenty urzędowe, których tłumaczenie musi zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, to dołożymy wszelkich starań, aby ich układ graficzny po przetłumaczeniu nie odbiegał znacząco od oryginału.

Kiedy niezbędne jest wykonanie tłumaczenia przysięgłego?

Jeżeli jesteś zobowiązany przedłożyć tłumaczenie jakiegoś dokumentu w urzędach państwowych, wówczas musi ono zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to m.in. takich dokumentów jak akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego, wypisy z KRS czy dokumenty samochodowe. Nasze biuro współpracuje z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi, którzy szybko i kompetentnie wykonają dla Ciebie odpowiedni przekład opatrując go odpowiednią adnotacją.

Co rozumiemy pod pojęciem proof-reading?

Proof-reading to nic innego jak dodatkowa weryfikacja gotowego tłumaczenia pod względem stylistycznym, gramatycznym i terminologicznym. Jest to nasza standardowa usługa, szczególnie ważna w przypadku tekstów, które zamierzasz opublikować, np., artykułów naukowych, stron internetowych, katalogów czy programów komputerowych. W zależności od charakteru tłumaczenia oddajemy je do sprawdzenia native speakerom danego języka, a w przypadku tekstów specjalistycznych osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie, której dotyczy tekst. Dzięki temu nasze tłumaczenia odznaczają się poprawnością pod względem językowym i są dopasowane do kręgu kulturowego docelowych odbiorców danego tekstu.

Jak przebiega proces kontroli jakości?

Wysoka jakość wykonywanych przez nas tłumaczeń jest naszym absolutnym priorytetem, dlatego proces jej kontroli przebiega dwutorowo. Gotowe tłumaczenie sprawdzamy bowiem zarówno pod kątem czysto technicznym (kontrola formatu pliku tekstowego, usuniecie ewentualnych literówek, sprawdzenie, czy wszystkie niezbędne elementy tekstu zostały przetłumaczone) jak również językowym (gramatyka, styl, interpunkcja oraz to co najważniejsze – właściwie zastosowana terminologia specjalistyczna). Pomagają nam w tym współpracujący z naszym biurem native speakerzy oraz konsultanci merytoryczni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie w powyższym FAQ? Wypełnij poniższy formularz, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

[contact-form-7 id=”453″]