Dane osobowe

Tłumaczenia


(przysięgłe, zwykłe, pisemne, ustne)


(prosimy podać dziedziny, które zna Pani/Pan najlepiej ze względu na wykształcenie lub zainteresowania)


nazwa uczelni, kierunek, specjalizacja

Stawki


1800 znaków ze spacjami


1800 znaków ze spacjami


1125 znaków ze spacjami


1125 znaków ze spacjami


za jedną godzinę


za jedną godzinę


główne/dodatkowe


prosimy podać nazwę firmy i okres współpracy


Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, inne


Trados, Wordfast, inne