Język niemiecki

Biuro tłumaczeń Lingbart – tłumaczenia niemieckiego

Język niemiecki jest językiem urzędowym sześciu europejskich krajów. Należą do nich: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Belgia, Liechtenstein i Luksemburg. To również język oficjalny Unii Europejskiej, a także urzędowy język pomocniczy w wielu gminach województwa opolskiego. Językiem niemieckim mówią ponadto liczne mniejszości w wielu krajach w Europie i na świecie, przykładowo w USA, Polsce, Francji, Kanadzie, Brazylii, Rosji czy Wielkiej Brytanii. Łącznie językiem niemieckim posługuje się blisko 130 milionów osób. Jego pozycja jest wysoka, co rodzi zapotrzebowanie na tłumaczenia z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Czym wyróżniają się nasze przekłady z i na język niemiecki?

Niemcy kojarzą nam się z Octoberfest i trudnym do nauki językiem, twardym, w którym nawet piękne słowa Ich liebe dich (kocham cię) brzmią surowo i mało romantycznie. Mają także swój niemały rekord: Rechtsschutzversicherungsgesellschaften – totalnie niewygodne, najdłuższe niemieckie słowo w codziennym użyciu. Nas to jednak wcale nie przeraża! Biuro tłumaczeń Lingbart oferuje tłumaczenia przysięgłe i tłumaczenia zwykłe, w pełni poprawne merytorycznie i naturalnie brzmiące w języku niemieckim, które zapewnią Ci nie tylko wejście na ten ogromny rynek, ale również powiodą do sukcesu. Nasi tłumacze są wyspecjalizowani w języku niemieckim i w Twojej branży, a ich organizacja pracy prezentuje najwyższy poziom. Niezawodni i szybcy jak Mercedes. Pozwól nam towarzyszyć Ci w tej drodze!

FAQ – biuro tłumaczeń Lingbart

K
L
Jak dostarczyć dokumenty do tłumaczenia?

Tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie od Ciebie. Najpopularniejszą formą dosterczenia nam tekstu do tłumaczenia jest przesłanie go w dowolnym formacie na nasz adres e-mail , ale możesz przesłać go nam również faksem, drogą pocztową, kurierem albo, jak ma to często miejsce w przypadku dokumetów wymagajacych uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, przekazać osobiście w naszym biurze.

K
L
Czym jest strona rozliczeniowa?

Strona rozliczeniowa to nic innego jak objętość tekstu na jednej „stronie” liczona na podstawie wszystkich widocznych znaków drukarskich (liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, … etc.) oraz uzasadnionych budową zdania odstępów miedzy nimi. U nas wynosi ona 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego. Jeżeli potrzebne jest Tobie tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, wówczas zgodnie z wytycznymi ustawodawcy strona rozliczeniowa składa się ze 1125 znaków ze spacjami. Podstawą rozliczenia jest dla nas gotowe tłumaczenie tekstu docelowego, którego całkowita ilość zastosowanych znaków ze spacjami dzielona jest przez 1800 lub 1125, a otrzymana ilość stron zaokrąglana jest to połowy w górę. Ponieważ nasi klienci z regułu otrzymują gotowe tłumaczenie w pliku Word, możesz z łatwością sprawdzić dokładną ilość zastosowanych przez nas znaków w przekładzie. W tym celu w programie Microsoft Word musisz wejść w zakładkę „narzędzia” a następnie w „statystyką wyrazów” i po prostu podaną tam liczbę podzielić przez 1800 lub 1125, w zależności od rodzaju tłumaczenia.

K
L
Ile czasu wymaga przetłumaczenie zleconego tekstu?


Zależy to od kilku podstawowych czynników, takich jak objetość tekstu, stopień trudności (tłumaczenia specjalistyczne, popularno – naukowe) oraz tryb w jakim miałby on zostać wykonany (zwykły, przyśpieszony, ekspresowy). Maja one również wpływ na ostateczną cenę gotowego tłumaczenia.
K
L
W jaki sposób ustalamy objętość tekstu?


Do tego celu stosujemy standardowo narzędzie „Statystyka wyrazów” w programie Microsoft Word. Podaną tam całkowitą ilość zastosowanych w gotowym tłumaczeniu znaków ze spacjami dzielimy przez 1800 lub w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego przez 1125 i otrzymujemy w ten sposób ilość stron, którą następnie zaokrąglamy do połowy w górę.
K
L
Z jakimi tłumaczami współpracujemy?


Z zasady dbamy o to, aby każdy wspópracujacy z nami tłumacz posiadał conajmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie i aby wykonywanie tłumaczeń należało do jego głownych zajęć. Ponad to staramy się, aby tłumaczenia specjalistyczne, takie jak tłumaczenia techniczne, prawnicze lub medyczne były wykonywane przez tłumaczy, posiadających wiedzę w danej dziedzinie. Dodatkowo każdy taki przekład jest weryfikowany przez wspópracyjących z nami konsultantów merytorycznych i native speakerów. Chcesz wiedzieć wiecej, wejdź do naszej „Strefy tłumacza”.
K
L
Czy biuro gwarantuje zachowanie poufności danych?

Oczywiście, że tak, jest to jeden z naszych priorytetów. Świadomi dużej wartości nierzadko kluczowych informacji handlowych, zawartych w dokumentach, które przekazujesz nam do przetłumaczenia, dokładamy wszelkich starań, aby zachować ich poufny charakter. W związku z tym dostęp do wszystkich przekazanych nam materiałów ograniczamy bez wyjątków tylko do osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie Twojego zlecenia oraz do kierownictwa biura, a każda osoba włączona do projektu obowiązkowo podpisuje klauzulę poufności, którą obligujemy się w każdej chwili Tobie udostępnić.