Gwarancja poufności

Doskonale zdajmy sobie sprawę z tego, jaką wartość ma w dzisiejszych czasach informacja i że zachowanie tajemnicy handlowej ma dla Ciebie i Twojej firmy kluczowe znacznie, nierzadko decydujące o sukcesie na konkurencyjnym rynku. Dlatego wszelkie dokumenty, informacje, dane osobowe czy jakiekolwiek materiały pomocnicze, które nam przekażesz traktujemy bezwzględnie poufnie. Nikt oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Twojego zlecenia oraz kierownictwa naszego biura nie ma do nich dostępu! Dotyczy to oczywiście także gotowych tłumaczeń tekstów jak również ich wszelkich wersji roboczych.

Przed przekazaniem materiałów do tłumaczenia, wszyscy współpracujący z nami tłumacze zobowiązani są do podpisania klauzuli poufności, która obliguje ich do zachowania w tajemnicy zawartości otrzymanych dokumentów oraz warunków realizacji zlecenia. Dotyczy to również tłumaczeń ustnych, w przypadku których tajemnicą objęta jest treść rozmów, ich przebieg oraz dane osób biorących w nich udział.

Na Twoje życzenie jesteśmy gotowi zwrócić wszystkie przekazane nam do opracowania materiały oraz ich kopie robocze oraz zniszczyć wszelkie wersje ich tłumaczeń.