Wycena

Jeżeli nasza oferta wzbudziła Twoje zainteresowanie i chciałbyś dokładnie dowiedzieć się z jakimi kosztami musiałbyś się liczyć powierzając nam swoje zlecenie to po prostu prześlij na nasz adres fragment tekstu, który miałby zostać przetłumaczony wraz z informacją o jego objętości oraz oczekiwanym terminem realizacji zlecenia lub dołącz do zapytania krótki opis spotkania, którego obsługą miałby zająć się tłumacz ustny. Wysyłając do nas zapytanie między 8:00 – 16:30 otrzymasz od nas odpowiedź w ciągu max. 2 godzin, natomiast jeżeli informacje wstępne otrzymamy później, wówczas naszą wycenę prześlemy Tobie następnego dnia rano.

Na ostateczny koszt usługi tłumaczeniowej mają wpływ niestepujące czynniki:

  • rodzaj tłumaczenia – tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne
  • stopień specjalizacji – tłumaczenia zwykłe (brak terminologii fachowej), tłumaczenia specjalistyczne (tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia z dziedziny medycyny, …itd), kombinacja językowa
  • ewentualna konieczność skorzystania z usług tłumacza przysięgłego
  • termin wykonania danego zlecenia:
  • tryb zwykły – do 7 stron dziennie – cena podstawowa za stronę rozliczeniową według naszego cennika
  • tryb przyspieszony – 8-10 stron dziennie – dopłata w wysokości 25% ceny podstawowej
  • tryb ekspresowy – 11-14 stron dziennie – dopłata w wysokości 50%.

W przypadku tłumaczeń pisemnych ich koszty obliczamy na podstawie całkowitej sumarycznej objętości tekstu docelowego (tekst może składać się z kilku dokumentów), dzielonego na tzw. strony rozliczeniowe składające się w tekstach standardowych z 1800 znaków ze spacjami, a w przypadku tłumaczeń wymagających uwierzytelnienia z 1125 znaków ze spacjami. Obliczona w ten sposób ilość stron rozliczeniowych jest zaokrąglana do połowy w górę. Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź dp „Strefy Klienta”

Koszt tzw. „proofreadingu”, czyli weryfikacji gotowego tłumaczenia przez native speakera wynosi ok. 50% ceny tłumaczenia i jest zależny od stopnia specjalizacji tekstu.

Opłata za usługi tłumacza ustnego jest zależna od czasu jego pracy, typu tłumaczenia (tłumaczenia konsekutywne lub symultaniczne) jak również stopnia specjalizacji zagadnień, poruszanych podczas konferencji lub spotkania handlowego.

W przypadku tłumaczeń konsekutywnych i szeptanych czas pracy tłumacza to minimum 3 godziny, natomiast dla tłumaczeń symultanicznych wynosi on 4 godziny. Podstawą rozliczenia jest jedna godzina, a każda napoczęta jest liczona jako pełna.
W przypadku tłumaczeń symultanicznych należy wziąć pod uwagę, że tłumacze pracują w parach, zmieniając się co ok 20 minut.

Koszt tłumaczeń ustnych wykonywanych przez tłumacza przysięgłego wyceniamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Wysokość opłaty za usługi lokalizacyjne ustalamy indywidualnie, biorąc za podstawę objętość tekstu oraz jego specyfikę.

Jeśli zdecydujesz się na długoterminowa współpracę z nami zlecisz nam większe ilości tłumaczeń ustnych lub pisemnych otrzymasz od nas atrakcyjny rabat. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do zakładki „Strefa Klienta”.