Medycyna

Tłumaczenia dla branży medycznej  – biuro tłumaczeń Lingbart

Bez przesady można stwierdzić, że tłumaczenia medyczne to obok tłumaczeń prawniczych zdecydowanie najtrudniejszy rodzaj przekładu. Ich szczególna specyfika polega na tym, że ewentualne nieporozumienia wynikające z nieprofesjonalnie wykonanego tłumaczenia, mogą mieć niebagatelny wpływ na przebieg procesu leczenia, a tam gdzie stawką jest zdrowie lub nawet życie pacjenta nie ma miejsca na jakiekolwiek błędy. Można powiedzieć, że tłumacz, podobnie jak chirurg wykonuje operację. Jest to operacja na żywym słowie i każdy detal ma tu swoje znaczenie. Nasze biuro tłumaczeń znane jest z tego, że podchodzi do realizacji tłumaczeń medycznych z ogromną ostrożnością i odpowiedzialnością i angażuje do ich wykonania najlepszych tłumaczy, którzy są czynnymi zawodowo lekarzami, farmaceutami lub pracownikami naukowymi na uniwersytetach medycznych. Zawsze przekazujemy im do przekładu lub korekty tylko te teksty, które są zgodne z ich specjalizacją. Dzięki temu takie tłumaczenia są po prostu idealne, czyli takie jakie muszą być.

Ważnym elementem naszej pracy jest bardzo wnikliwa, wieloetapowa kontrola poprawności przekładu, tak aby wykluczyć możliwość pojawienia się jakiejkolwiek pomyłki i dostarczyć Ci tłumaczenie w pełni oddające oryginał. Specjalistyczna terminologia, zastosowana w ostatecznej wersji tłumaczenia będzie więc zgodna z ogólnie przyjętą nomenklaturą w danej gałęzi medycyny. Tak jak w przypadku operacji ratującej życie, wiemy, że oprócz precyzji decydujące znaczenie ma również szybkość działania, zatem nasze tłumaczenia medyczne staramy się realizować dla naszych klientów w możliwie najszybszym terminie.

Szybka realizacja

Korzystna cena

Tłumaczenia online

Tłumaczenia medyczne

Jakie tłumaczenia medyczne możemy Ci zaoferować?

Najczęstsze tłumaczenia medyczne jakie wykonuje nasze biuro obejmują tłumaczenia artykułów naukowych z zakresu medycyny. Jesteśmy świadomi tego, że przygotowywana przez Ciebie specjalistyczna publikacja bywa wynikiem wielu lat żmudnych badań i poświeceń, dlatego z naszej strony zawsze dokładamy wszelkich starań, aby przekład był wykonany perfekcyjnie, chodzi przecież o Twój dorobek naukowy.

Warto dodatkowo wspomnieć, że realizujemy także tłumaczenia ustne na konferencjach z udziałem międzynarodowych ekspertów z różnych dziedzin medycyny (np. hematologii, onkologii, medycyny estetycznej i plastycznej, ortopedii, farmakologii) a także gałęzi z nimi powiązanych (np. inżynieria medyczna, chemia). Są to zlecenia realizowane zarówno online przy użyciu dostępnych narzędzi takich jak Google Meet czy Zoom jak i tłumaczenia wyjazdowe.

Zaufaj doskonałym specjalistom, których oferuje biuro tłumaczeń Lingbart. Jesteśmy gotowi pomóc Ci i zrealizować dla Ciebie dobre tłumaczenia medyczne. W końcu robimy je już od wielu lat. Możesz więc zadzwonić do nas lub przesłać nam uzupełniony formularz z tekstem do wyceny, my zaś „zbadamy” go i przekażemy niezobowiązujące informacje na temat warunków współpracy przy realizacji tłumaczenia medycznego. U nas zawsze znajdzie się recepta na wszelkie problemy językowe.

FAQ – biuro tłumaczeń Lingbart

K
L
Jak dostarczyć dokumenty do tłumaczenia?

Tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie od Ciebie. Najpopularniejszą formą dosterczenia nam tekstu do tłumaczenia jest przesłanie go w dowolnym formacie na nasz adres e-mail , ale możesz przesłać go nam również faksem, drogą pocztową, kurierem albo, jak ma to często miejsce w przypadku dokumetów wymagajacych uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, przekazać osobiście w naszym biurze.

K
L
Czym jest strona rozliczeniowa?

Strona rozliczeniowa to nic innego jak objętość tekstu na jednej „stronie” liczona na podstawie wszystkich widocznych znaków drukarskich (liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, … etc.) oraz uzasadnionych budową zdania odstępów miedzy nimi. U nas wynosi ona 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego. Jeżeli potrzebne jest Tobie tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, wówczas zgodnie z wytycznymi ustawodawcy strona rozliczeniowa składa się ze 1125 znaków ze spacjami. Podstawą rozliczenia jest dla nas gotowe tłumaczenie tekstu docelowego, którego całkowita ilość zastosowanych znaków ze spacjami dzielona jest przez 1800 lub 1125, a otrzymana ilość stron zaokrąglana jest to połowy w górę. Ponieważ nasi klienci z regułu otrzymują gotowe tłumaczenie w pliku Word, możesz z łatwością sprawdzić dokładną ilość zastosowanych przez nas znaków w przekładzie. W tym celu w programie Microsoft Word musisz wejść w zakładkę „narzędzia” a następnie w „statystyką wyrazów” i po prostu podaną tam liczbę podzielić przez 1800 lub 1125, w zależności od rodzaju tłumaczenia.

K
L
Ile czasu wymaga przetłumaczenie zleconego tekstu?


Zależy to od kilku podstawowych czynników, takich jak objetość tekstu, stopień trudności (tłumaczenia specjalistyczne, popularno – naukowe) oraz tryb w jakim miałby on zostać wykonany (zwykły, przyśpieszony, ekspresowy). Maja one również wpływ na ostateczną cenę gotowego tłumaczenia.
K
L
W jaki sposób ustalamy objętość tekstu?


Do tego celu stosujemy standardowo narzędzie „Statystyka wyrazów” w programie Microsoft Word. Podaną tam całkowitą ilość zastosowanych w gotowym tłumaczeniu znaków ze spacjami dzielimy przez 1800 lub w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego przez 1125 i otrzymujemy w ten sposób ilość stron, którą następnie zaokrąglamy do połowy w górę.
K
L
Z jakimi tłumaczami współpracujemy?


Z zasady dbamy o to, aby każdy wspópracujacy z nami tłumacz posiadał conajmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie i aby wykonywanie tłumaczeń należało do jego głownych zajęć. Ponad to staramy się, aby tłumaczenia specjalistyczne, takie jak tłumaczenia techniczne, prawnicze lub medyczne były wykonywane przez tłumaczy, posiadających wiedzę w danej dziedzinie. Dodatkowo każdy taki przekład jest weryfikowany przez wspópracyjących z nami konsultantów merytorycznych i native speakerów. Chcesz wiedzieć wiecej, wejdź do naszej „Strefy tłumacza”.
K
L
Czy biuro gwarantuje zachowanie poufności danych?

Oczywiście, że tak, jest to jeden z naszych priorytetów. Świadomi dużej wartości nierzadko kluczowych informacji handlowych, zawartych w dokumentach, które przekazujesz nam do przetłumaczenia, dokładamy wszelkich starań, aby zachować ich poufny charakter. W związku z tym dostęp do wszystkich przekazanych nam materiałów ograniczamy bez wyjątków tylko do osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie Twojego zlecenia oraz do kierownictwa biura, a każda osoba włączona do projektu obowiązkowo podpisuje klauzulę poufności, którą obligujemy się w każdej chwili Tobie udostępnić.