Transport i logistyka

Tłumaczenia dla transportu i logistyki  – biuro tłumaczeń Lingbart

Do jakich odbiorców adresowane są tłumaczenia z obszaru logistyki i transportu?

Logistyka i transport to dynamicznie rozwijające się gałęzie gospodarki, w których główną rolę odgrywają procesy związane z planowaniem, realizacją i kontrolą przepływu towarów i osób. Działania w tym zakresie mogą być prowadzone zarówno na poziomie lokalnym, czyli na obszarze konkretnego regionu lub kraju, jak też w skali międzynarodowej. W ramach swojej codziennej pracy, firmy działające w obszarze logistyki i transportu międzynarodowego muszą dążyć do zapewnienia nie tylko efektywnego zarządzania procesami transportu towarów i osób, ale również do bezproblemowej i prawidłowej komunikacji z zagranicznymi odbiorcami swoich usług, turystami i firmami. Osiągnięcie tego celu ułatwiają profesjonalne tłumaczenia, dedykowane wszystkim firmom prowadzącym działalność w zakresie logistyki i transportu o charakterze międzynarodowym.

Dbałość o profesjonalne tłumaczenia leży u podstaw funkcjonowania każdej firmy, która prowadzi działalność poza granicami swojego kraju i utrzymuje regularne i bliskie kontakty z klientami i partnerami biznesowymi z zagranicy. Na ogół sam fakt, że pracownicy posługują się językiem obcym nie jest wystarczającym argumentem albowiem w przypadku wielu skomplikowanych tekstów z zakresu logistyki i transportu profesjonalne tłumaczenia mogą zrealizować jedynie fachowi tłumacze specjalizujący się w tej dziedzinie. Fachowe tłumaczenia w sposób znaczący ułatwiają firmom sprawną komunikację międzynarodową i odgrywają bardzo ważną rolę w kontekście rozwoju globalnej logistyki i transportu.

Oprócz firm reprezentujących branżę logistyczną i transportową po profesjonalne tłumaczenia realizowane przez biuro tłumaczeń Lingbart sięgają firmy zajmujące się przewozem osób czy przesyłką towarów. Obsługujemy duże projekty związane z transportem kolejowym, samochodowym i lotniczym. Z przyjemnością wykonujemy tłumaczenia dokumentów dla klientów indywidualnych, którzy potrzebują przekładu dokumentów związanych choćby z ubezpieczeniem, zakupem czy rejestracją pojazdów.

Szybka realizacja

Korzystna cena

Tłumaczenia online

Tłumaczenia stron internetowych

Jakiego rodzaju tłumaczenia dla branży transportowej i logistycznej możesz zlecić Lingbart?

Tłumaczenia realizowane dla branży transportowej to często tłumaczenia niełatwe i wymagające, które zalicza się do kategorii tłumaczeń specjalistycznych. Przykładowo możemy do nich zaliczyć zarówno tłumaczenia techniczne, jak i przekłady dokumentów, materiałów marketingowych oraz wszelkiego rodzaju innych treści związanych z sektorem transportu, motoryzacji i logistyki. Do takiego postrzegania tłumaczeń dla branży transportowej przyczynia się nie tylko specyfika stosowanej w nich terminologii branżowej, ale również szybki rozwój technologii, który w istotnym stopniu oddziałuje na funkcjonowanie wymienionych sektorów gospodarki. Z pewnością tak poważnych tekstów nie można powierzyć pierwszemu lepszemu tłumaczowi. Zwróć się zatem do doświadczonych i sprawdzonych tłumaczy współpracujących z Lingbart, którzy zajmą się Twoją sprawą we właściwy sposób i skierują ją na właściwe tory. Twoje tłumaczenia zostaną przygotowane z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa, a jednocześnie z zachowaniem właściwej formy. Przy okazji dzięki odpowiedniej lokalizacji tekstu, uwzględniony zostanie kontekst kulturowy odbiorcy. Lingbart to po prostu biuro tłumaczeń które specjalizuje się w realizacji tłumaczeń dla branży transportowej i logistycznej.

FAQ – biuro tłumaczeń Lingbart

K
L
Jak dostarczyć dokumenty do tłumaczenia?

Tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie od Ciebie. Najpopularniejszą formą dosterczenia nam tekstu do tłumaczenia jest przesłanie go w dowolnym formacie na nasz adres e-mail , ale możesz przesłać go nam również faksem, drogą pocztową, kurierem albo, jak ma to często miejsce w przypadku dokumetów wymagajacych uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, przekazać osobiście w naszym biurze.

K
L
Czym jest strona rozliczeniowa?

Strona rozliczeniowa to nic innego jak objętość tekstu na jednej „stronie” liczona na podstawie wszystkich widocznych znaków drukarskich (liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, … etc.) oraz uzasadnionych budową zdania odstępów miedzy nimi. U nas wynosi ona 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego. Jeżeli potrzebne jest Tobie tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, wówczas zgodnie z wytycznymi ustawodawcy strona rozliczeniowa składa się ze 1125 znaków ze spacjami. Podstawą rozliczenia jest dla nas gotowe tłumaczenie tekstu docelowego, którego całkowita ilość zastosowanych znaków ze spacjami dzielona jest przez 1800 lub 1125, a otrzymana ilość stron zaokrąglana jest to połowy w górę. Ponieważ nasi klienci z regułu otrzymują gotowe tłumaczenie w pliku Word, możesz z łatwością sprawdzić dokładną ilość zastosowanych przez nas znaków w przekładzie. W tym celu w programie Microsoft Word musisz wejść w zakładkę „narzędzia” a następnie w „statystyką wyrazów” i po prostu podaną tam liczbę podzielić przez 1800 lub 1125, w zależności od rodzaju tłumaczenia.

K
L
Ile czasu wymaga przetłumaczenie zleconego tekstu?


Zależy to od kilku podstawowych czynników, takich jak objetość tekstu, stopień trudności (tłumaczenia specjalistyczne, popularno – naukowe) oraz tryb w jakim miałby on zostać wykonany (zwykły, przyśpieszony, ekspresowy). Maja one również wpływ na ostateczną cenę gotowego tłumaczenia.
K
L
W jaki sposób ustalamy objętość tekstu?


Do tego celu stosujemy standardowo narzędzie „Statystyka wyrazów” w programie Microsoft Word. Podaną tam całkowitą ilość zastosowanych w gotowym tłumaczeniu znaków ze spacjami dzielimy przez 1800 lub w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego przez 1125 i otrzymujemy w ten sposób ilość stron, którą następnie zaokrąglamy do połowy w górę.
K
L
Z jakimi tłumaczami współpracujemy?


Z zasady dbamy o to, aby każdy wspópracujacy z nami tłumacz posiadał conajmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie i aby wykonywanie tłumaczeń należało do jego głownych zajęć. Ponad to staramy się, aby tłumaczenia specjalistyczne, takie jak tłumaczenia techniczne, prawnicze lub medyczne były wykonywane przez tłumaczy, posiadających wiedzę w danej dziedzinie. Dodatkowo każdy taki przekład jest weryfikowany przez wspópracyjących z nami konsultantów merytorycznych i native speakerów. Chcesz wiedzieć wiecej, wejdź do naszej „Strefy tłumacza”.
K
L
Czy biuro gwarantuje zachowanie poufności danych?

Oczywiście, że tak, jest to jeden z naszych priorytetów. Świadomi dużej wartości nierzadko kluczowych informacji handlowych, zawartych w dokumentach, które przekazujesz nam do przetłumaczenia, dokładamy wszelkich starań, aby zachować ich poufny charakter. W związku z tym dostęp do wszystkich przekazanych nam materiałów ograniczamy bez wyjątków tylko do osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie Twojego zlecenia oraz do kierownictwa biura, a każda osoba włączona do projektu obowiązkowo podpisuje klauzulę poufności, którą obligujemy się w każdej chwili Tobie udostępnić.