Politechnika Poznańska

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej rozpoczął współpracę z biurem tłumaczeń Lingbart od września 2016r. Tłumaczone teksty obejmowały swoim zakresem głównie artykuły naukowe o tematyce technicznej przeznaczone do publikacji w czasopismach anglojęzycznych przez naszych pracowników. Objętość zrealizowanych tłumaczeń wyniosła ok. 600 stron przeliczeniowych.
W ciągu dotychczasowej współpracy nie mieliśmy zastrzeżeń do oferowanych przez Lingbart usług. Firma zapewnia szybkość działania, elastyczność i terminowość, ale przede wszystkim wysoką jakość tłumaczeń.
Należy również podkreślić doskonały kontakt z biurem. Nasi pracownicy zawsze mogą polegać na gotowości do udzielenia merytorycznych wskazówek usprawniających realizację zlecanych tekstów.