Rodzaje tłumaczeń ustnych

Posted by Lingbart
Category:
Tłumaczenia ustne mają za zadanie ułatwić komunikację w języku mówionym lub migowym pomiędzy rozmówcami, którzy nie komunikują się tym samym językiem. Istnieje błędne przekonanie, że wypowiedź należy przetłumaczyć słowo po słowie (tłumaczenie dosłowne) — poprawne tłumaczenie to takie, które w efekcie końcowym jest zrozumiałe, czyli bierze pod uwagę kontekst wypowiedzi i odpowiednio interpretuje nieprzetłumaczalne zwroty.

Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne są to inaczej tłumaczenia równoczesne, które odbywają się w specjalnych, dźwiękoszczelnych kabinach. Tłumacz odbiera tekst w słuchawkach i nie ma kontaktu z osobą mówiąca, słuchaczom przekazuje treść za pomocą mikrofonu. Ten rodzaj tłumaczenie posiada szereg trudności i wiele wymaga od samego tłumacza, który w tym samym czasie musi słuchać, rozumieć, tłumaczyć i odtwarzać treść w języku docelowym. Osoby podejmujące się tego rodzaju tłumaczeń muszą mieć podzielność uwagi, refleks, dobrą dykcję, jak również odporność na stres.

Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenie szeptane (chuchotage) jest rodzajem tłumaczenia symultanicznego bez użycia specjalistycznego sprzętu. Tłumacz znajduje się wśród grupy słuchaczy i przyciszonym głosem przekazuje treść wypowiedzi — najczęściej wykorzystuje się je w trakcie spotkań, gdy tylko niewielka cześć uczestników spotkania nie zna danego języka.

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne to inaczej tłumaczenia następcze, czyli zachodzące dopiero po skończeniu wypowiedzi przez prelegenta. W trakcie procesu tłumacz często sporządza notatki.

Tłumaczenia „zdanie po zdaniu”

Tłumaczenie „zdanie po zdaniu”, nazywane inaczej liaison, to metoda, w której trakcie mówca zobowiązany jest do wygłaszania krótkich wypowiedzi, po których tłumacz przekazuje treść. Ten rodzaj tłumaczeń najczęściej spotykany jest w sytuacjach, w których istotny jest wysoki poziom szczegółowości (sądy, prezentacje etc.).

Tłumaczenia a vista

Tłumaczenia a vista są to tłumaczenia, w których tłumacz otrzymuje spisany tekst i bez wcześniejszego przygotowania tłumaczy go ustnie. Najczęściej spotyka się je w urzędach, sądach lub u notariusza — z powodu tej specyfiki często pojawiają się przy egzaminach na tłumacza przysięgłego.

Ustne tłumaczenia konferencyjne

Najczęściej spotykanymi rodzajami tegoż tłumaczenia są symultaniczne i konsekutywne, przy czym ten drugi rodzaj jest coraz rzadziej spotykany. Dodatkowo przy tłumaczeniach konferencyjnych spotykamy się z podziałem na instytucyjny oraz prywatny.

Instytucyjne — najczęściej spotykane są w przypadku spotkań takich organizacji jak UE, czy ONZ, a więc przy spotkaniach wielojęzycznych. Tłumaczenia te polegają na przetłumaczeniu treści z kilku języków obcych na język ojczysty tłumacza.
Prywatne — spotkania dwujęzyczne, w których trakcie tłumacze przekazują treść zarówno w języku ojczystym, jak i w języku drugiej strony.