W przypadku, gdy przetłumaczony dokument ma zostać przedłożony w sądzie, urzędzie lub innej instytucji państwowej istnieje czasem wymóg jego uwierzytelnienia. Tego typu tłumaczenia wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych, których odpowiednie kwalifikacje potwierdzone są poprzez zdanie egzaminu państwowego i wpis na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z jego rozporządzeniem, każdy przełożony dokument musi być opatrzony pieczęcią, numerem repertorium oraz imieniem, nazwiskiem i adresem tłumacza.

Tłumaczenie poświadczone różni się od tłumaczenia zwykłego. Przede wszystkim oprócz tekstu właściwego, tłumacz dokonuje również przekładu i opisu wszystkich pieczęci, nadruków i widocznych znaków drukarskich. Z tego względu w wersji końcowej pojawiają się czasem drobne różnice w układzie tekstu w stosunku do oryginału.

Należy być też świadomym tego, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 25 sierpnia 1986 roku jedna strona przekładu składa się z 1125 znaków, do których wliczane są wszelkie widoczne znaki drukarskie (litery, cyfry, znaki interpunkcyjne) oraz niezbędne przerwy między nimi uwarunkowane budową zdania.

Dokumenty, których tłumaczenie musi zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego można przekazać nam osobiście w naszym biurze lub przesłać na adres e-mail lub drogą pocztową. Zwracamy uwagę na to, że przekład na postawie kopii lub skanu otrzyma adnotację „tłumaczone z kopii”.

Tłumaczenia przysięgłe powinny być zawsze wykonane bezbłędnie, dlatego, mimo że współpracujemy z doświadczonymi i sprawdzonymi tłumaczami przysięgłymi, którzy swoja pracę wykonują z pasją i z pełnym zaangażowaniem, nasze biuro poddaje je dodatkowej weryfikacji.

Najczęściej uwierzytelniane dokumenty to:

  • dyplomy i świadectwa szkolne
  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, notarialne
  • umowy cywilno – prawne
  • pełnomocnictwa
  • dowody rejestracyjne pojazdów