Tłumaczenia szeptane

Jedną z form przekładu symultanicznego są tłumaczenia szeptane zwane również z języka francuskiego chuchotage. Znajdują one zastosowanie wówczas, gdy podczas zebrania lub konferencji tylko niewielka grupa słuchaczy (z reguły do 3 osób) nie zna języka, w którym prowadzony jest wykład. Ich zaletą są niewątpliwie niższe koszty obsługi zlecenia (zaangażowany jest tylko jeden tłumacz) oraz brak konieczności korzystania ze specjalistycznego sprzętu.

Tłumaczenia szeptane są dobrą alternatywą podczas spotkań lub negocjacji biznesowych w niewielkich grupach, w czasie podróży zagranicznych lub wizyt gości w naszym kraju. Możesz kombinować je z tłumaczeniami asystenckimi, wówczas towarzyszący Ci tłumacz dyskretnie przetłumaczy Tobie wypowiedzi innych osób, pomoże w kontaktach z Twoimi gośćmi oraz, a w razie konieczności udzieli wsparcia w sprawach organizacyjnych.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Napisz do nas abyśmy mogli zaoferować najbardziej optymalne warunki współpracy.