Tłumaczenie literackie

Posted by Lingbart
Category:

Chyba najtrudniejszym zadaniem dla tłumacza, gdy mówimy o tłumaczeniu pisanym,  jest tłumaczenie literackie czyli przekład. Popularnie uznaje się, że słowem przekład nazywamy tłumaczenie literackie, a tłumaczeniem każde inne, pisemne lub słowne, również symultaniczne.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne wymaga oczywiście niesłychanej biegłości tłumacza w obcym dla siebie języku. Właściwie trzeba znać go w równym stopniu jak własny język. Symultanizm z kolei musi też odzwierciedlać 100% wierność przekładu. W tłumaczeniu symultanicznym nie powinno być własnej kreacji tłumacza tylko wierne odzwierciedlenie słów osoby mówiącej. Dlatego trzeba być biegłym we wszystkich odcieniach języka, znać synonimy, idiomy, nazwy własne. Wszystko to jest jednak techniczną biegłością, a wierność do oryginału największą zaletą.

Tłumaczenie literackie

Tymczasem tłumaczenie literackie wymaga owszem perfekcyjnej znajomości obcego języka, ale żeby wykonać prawdziwie literacki przekład samemu trzeba być artystą. Artystą języka oczywiście. Początkującym tłumaczom wydaje się często ,że aby przetłumaczyć tekst wystarczy znaleźć odpowiednik słowny w swoim języku, zakładają oni istnienie bezpośredniej korelacji pomiędzy znaczeniami słów w dwóch różnych językach. Byłoby tak zapewne, gdyby język nie ulegał zmianom. Gdyby dane słowo, o znanej nam w dodatku etymologii , powstało raz i nie ulegało procesom wpływu, rozwoju, zmian.

Od wielu lat dyskutuje się, czy tłumaczenie literackie jest sztuką, nauką czy rzemiosłem. Bowiem w przypadku tłumaczenia literackiego wymaga się nie tylko znajomości języka, techniki wyszukiwania potrzebnego znaczenia, ale również znajomości tematyki tłumaczenia, wrażliwości a przede wszystkim trzeba posiąść sztukę dobrego pisania. Tłumacz musi być pisarzem, artystą.Widać to po przekładach, które sobie najbardziej cenimy. Tłumacz w tych okolicznościach pracując nad dziełem, sam tworzy dzieło. Jest twórcą. Tylko takie podejście do przekładu gwarantuje czytelnikom najwięcej przyjemności z czytania.

 

Dodaj komentarz