Jeżeli nasza oferta wzbudziła Twoje zainteresowanie i chciałbyś dokładnie dowiedzieć się z jakimi kosztami musiałbyś się liczyć powierzając nam swoje zlecenie to po prostu prześlij na nasz adres fragment tekstu, który miałby zostać przetłumaczony wraz z informacją o jego objętości oraz oczekiwanym terminem realizacji zlecenia lub dołącz do zapytania krótki opis spotkania, którego obsługą miałby zająć się tłumacz ustny. Wysyłając do nas zapytanie między 8:00 – 16:30 otrzymasz od nas odpowiedź w ciągu max. 2 godzin, natomiast jeżeli informacje wstępne otrzymamy póżniej, wówczas naszą wycenę przeslemy Tobie nastepnego dnia rano.

Na osteteczny koszt usługi tłumaczeniowej mają wpływ natepujące czynniki:

 •  rodzaj tłumaczenia – tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne
 •  stopień specjalizacji – tłumaczenia zwykłe (brak terminologii fachowej), tłumaczenia specjalistyczne (tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia z dziedziny medycyny, …itd), kombinacja językowa
 •  ewentualna konieczność skorzystania z usług tłumacza przysięgłego
 • termin wykonania danego zlecenia:
  tryb zwykły – do 7 stron dziennie – cena podstawowa za strone rozliczeniową według naszego cennika
  tryb przyspieszony – 8-10 stron dziennie – dopłata w wysokości 25% ceny podstawowej
  tryb ekspresowy – 11-14 stron dziennie – dopłata w wysokości 50%.
 •  W przypadku tłumaczeń pisemnych ich koszty obliczamy na podstawie całkowitej sumarycznej objętości tekstu docelowego (tekst może skladać sie z kilku dokumentów), dzielonego na tzw. strony rozliczeniowe składające się w tekstach standardowych z 1800 znaków ze spacjami, a w przypadku tłumaczeń wymagających uwierzytelnienia z 1125 znaków ze spacjami. Obliczona w ten sposób ilość stron rozliczeniowych jest zaokrąglana do połowy w górę. Chcesz wiedzieć wiecej? Przejdź dp „Strefy Klienta”
 • koszt tzw. „proofreadingu”, czyli weryfikacji gotowego tłumaczenia przez native speakera wynosi ok. 50% ceny tłumaczenia i jest zależny od stopnia specjalizacji tekstu.
 • Opłata za usługi tłumacza ustnego jest zależna od czasu jego pracy, typu tłumaczenia (tłumaczenia konsekutywne lub symultaniczne) jak również stopnia specjalizacji zagadnień, poruszanych podczas konferencji lub spotkania handlowego.
 • W przypadku tłumaczeń konsekutywnych i szeptanych czas pracy tłumacza to minimum 3 godziny, natomiast dla tłumaczeń symultanicznych wynosi on 4 godziny. Podstawą rozliczenia jest jedna godzina, a każda napoczeta jest liczona jako pełna.
 •  W przypadku tłumaczeń symultanicznych należy wziąć pod uwagę, że tłumacze pracyją w parach, zmieniając sie co ok 20 minut.
 • Koszt tłumaczeń ustnych wykonywanych przez tłumacza przysięgłego wyceniamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
 • wysokość opłaty za usługi lokalizacyjne ustalamy indywidualnie, biorąc za podstawę objętość tekstu oraz jego specyfikę.
 • Jeśli zdecydujesz się na długoterminowa wspópracę z nami zlecisz nam większe ilości tłumaczeń ustnych lub pisemnych otrzymasz od nas atrakcyjny rabat. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do zakładki „Strefa Klienta”.