Strefa tłumacza

Ogólne warunki współpracy z tłumaczami

 
Jeżeli chciałbyś nawiązać współpracę z naszym biurem tłumaczeń w charakterze tłumacza lub weryfikatora musisz spełniać określone warunki. Od kandydatów na tłumaczy wymagamy przede wszystkim biegłej znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Bardzo dużym atutem jest również posiadanie udokumentowanej wiedzy w zakresie dziedzin specjalistycznych oraz doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń na i z danego języka obcego. Kolejnym aspektem, który bierzemy pod uwagę jest umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze oraz sprawne korzystanie z narzędzi komputerowych niezbędnych do wykonywania tłumaczeń. Od osób chcących pracować jako tłumacze ustni oczekujemy odpowiedniej dykcji oraz posiadania solidnej praktyki. Natomiast kandydaci zainteresowani współpracą w charakterze weryfikatora gotowych tłumaczeń oczekujemy w pierwszej kolejności solidnej i udokumentowanej i aktualnej wiedzy z konkretnej dziedziny.

Podstawowe wymogi formalne, dotyczące wszystkich kandydatów na tłumacza obejmują:

posiadanie dyplomu ukończenia filologii bądź szkoły tłumaczy akredytowanej przez Ministerstwo Oświaty lub
posiadanie wykształcenia w innej dziedzinie oraz udokumentowanej, co najmniej pięcioletniej praktyki w zawodzie tłumacza.

Przed rozpoczęciem współpracy kandydat na tłumacza zostanie poproszony o przetłumaczenie krótkiego 1 – 2-stronicowego tekstu dotyczącego dziedziny, w której się specjalizuje i przesłanie go na adres e-mail naszego biura. Jeżeli nasi weryfikatorzy pozytywnie ocenią wykonane tłumaczenie, wówczas kandydat otrzyma od nas szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy.

Osoby zainteresowane pracą w naszym zespole w charakterze tłumacza ustnego zostaną zaproszone na krótką rozmowę do siedziby naszej firmy i jeśli rozmowa kwalifikacyjna wypadnie pomyślnie zostaną one poinformowane na jakich zasadach będzie przebiegać dalsza współpraca.

Procedura obsługi zleceń

Tłumaczenia pisemne

W przypadku gdy oddane w nasze ręce zlecenie dotyczy branży, w której jako współpracujący z nami tłumacz jesteś ekspertem, nasz koordynator skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej i przekaże Ci tekst, który ma zostać przetłumaczony wraz wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi warunków zlecenia (wymagana kombinacja językowa, termin oraz tryb realizacji zlecenie, tematyka itd.).

Pamietaj, zanim prześlesz nam gotowe tłumaczenie, przeczytaj je jeszcze raz uważnie i popraw ewentualne błedy merytoryczne, językowe oraz przetypki! Jeśli w trakcie realizacji zlecenia pojawią się np. kwestie terminologiczne, z którymi będziesz miał problem, skontaktuj się z naszym biurem ze stosownym wyprzedzeniem.

Współpracując z naszym biurem jesteś zobowiązany przekazywać wszystkie wykonane na nasze zlecenie tłumaczenia pisemne w formie elektronicznej na nasz adres e-mail, natomiast jeśli posiadasz dodatkowo uprawnienia tłumacza przysięgłego i wykonałeś w naszym imieniu tłumaczenie uwierzytelnione, wówczas zobowiązujesz się dostarczyć do siedziby biura … również kopię przekłady w formie druku.

Podstawą rozliczenia za zrealizowane zlecenie jest tekst źródłowy. Jego rozmiary obliczane są przy użyciu narzędzia „Statystyka wyrazów” w programie MS Word. W celu ustalenia liczby stron rozliczeniowych podana tam całkowita ilość znaków ze spacjami dzielona jest przez 1800 przy tłumaczeniach standardowych lub przez 1125 w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych. W szczególnych przypadkach, gdy tekst ma inny format niż MS Word lub językiem źródłowym jest np., chiński rozliczenie może przyjąć inną formę.

Tłumaczenia ustne

Tematyka konferencji lub np. spotkania handlowego, którego obsługa tłumaczeniowa została powierzona naszej firmie jest zbieżna z dziedziną, w której się specjalizujesz i należysz do grona współpracujących z nami tłumaczy ustnych, wówczas koordynator zlecenia skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu przekazania podstawowych informacji na temat zlecenia, takich jak zagadnienia poruszane podczas spotkania, czasu jego trwania, terminu, miejsca, w którym się odbędzie oraz rodzaju preferowanej usługi (tłumaczenia konsekutywne lub symultaniczne). Jeśli zaakceptujesz przedstawione Tobie warunki, wówczas otrzymasz od nas materiały pomocnicze, jeżeli takie będą dostępne, oraz dalsze szczegółowe informacje. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy na tłumaczenia ustne, którą tłumacz musi przesłać jako skan oraz pocztą zwykłą na adres naszej firmy. Od tłumacza, z którym została zawarta umowa na wykonanie usługi tłumaczenia ustnego biuro tłumaczeń … wymaga aby:

  • zapoznała się z terminologią stosowaną w zagadnieniach poruszanych podczas obsługiwanego spotkania oraz materiałami pomocniczymi dostarczonymi przez biuro tłumaczeń Lingbart.
  • przyszła punktualnie na obsługiwane spotkanie, a najlepiej 15 minut przed ustaloną godziną.
  • na miejsce spotkania przybyła w stroju oficjalnym.
  • współpracując z klientem oraz innymi tłumaczami trzymała się ogólnie przyjętych zasad savoir – vivre’u.
  • poinformował biuro tłumaczeń o długości trwania zlecenia.

Wszystkim współpracującym z naszym biurem osobom zwracamy szczególną uwagę na to, że biuro tłumaczeń Lingbart bardzo poważnie traktuje kwestie związane z zachowaniem najwyższej jakości naszych usług. Dlatego w przypadku stwierdzenia błędów w przekładzie lub uzasadnionej reklamacji ze strony klienta, odpowiedzialny za zlecenie tłumacz zostanie poinformowany o zakresie zastrzeżeń dotyczących jego pracy i jeżeli okażą się one znaczące, wówczas biuro tłumaczeń Lingbart zastrzega sobie prawo do stosownej obniżki wynagrodzenia.  Analogicznie postępujemy w przypadku pojawienia się poważnych nieprawidłowości podczas realizacji tłumaczeń ustnych. Jeżeli klient zasygnalizuje pojawienie się znacznych uchybień w pracy tłumacza, wówczas wydelegowany przez nasze biuro pracownik dokona wizytacji spotkania, na którym pojawiły się problemy i po jego zakończeniu poinformuje tłumacza o ich skali, jeśli takie miały miejsce. Na podstawie sprawozdania z pracy tłumacza podczas imprezy, sporządzonego przez wizytatora, biuro tłumaczeń Lingbart zdecyduje czy, a jeżeli tak to w jakim zakresie zostanie obniżone wynagrodzenie tłumacza.